Ijzergebrek (fe) wordt erger door

  • Hoge pH
  • Drassige bodems
  • Kalkrijke gronden
  • Gronden met een hoog koper-, mangaan- of zinkgehalte

IJzer is belangrijk voor

  • De vorming van chlorofyl
  • Fotosynthese
  • Eiwitsynthese
  • Vruchtkleur