Kaliumgebrek (k) wordt erger door

 • Zure gronden (lage pH)
 • Zanderige of lichte gronden (uitspoeling)
 • Droge omstandigheden
 • Hoge neerslag (uitspoeling) of intensieve irrigatie
 • Zware kleigronden (illiet)
 • Gronden met een lage K-reserve
 • Magnesiumrijke gronden

Kalium is belangrijk voor

 • De functies van co-enzymen
 • Eiwitsynthese
 • Het functioneren van de huidmondjes
 • Regeling van de celspanning
 • Suikergehalte