Calciumgebrek (ca) wordt erger door

  • Zure gronden
  • Zanderige of lichte gronden (uitspoeling)
  • Zure veengronden
  • Natriumrijke gronden
  • Gronden rijk aan aluminium
  • Droge omstandigheden
  • Vruchten rijk aan stikstof of kalium
  • Grote vruchten

Calcium is belangrijk voor

  • Celdeling, celstrekking, goede werking van de celmembranen
  • Doorlatendheid van celmembranen