Magnesiumgebrek (mg) wordt erger door

  • Zandgronden
  • Zure gronden
  • Kalirijke gronden
  • Gronden met een hoge kaligift
  • Koude, natte perioden

Magnesium is belangrijk voor

  • Verhoogt het uitgroeien van de knollen
  • Verbetert de knolopbrengst
  • Verbetert de weerstand tegen ziekten en de kwaliteit van de huid
  • Verhoogt het drogestofgehalte van de knol en het zetmeelgehalte

Yara aanbevolen meststoffen voor Magnesium

YaraVita HYDROMAG 500

YaraVita HYDROMAG 500

Aardappelen: 4 l/ha 1 week na 100% opkomst. Bij matige tot ernstige gebreken de toepassing herhalen met een interval van 10-15 dagen. Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.

Lees meer over YaraVita HYDROMAG 500

YaraVita SOLATREL

YaraVita SOLATREL

Aardappelen: pootgoed: 10 liter/ha tot de knolaanleg (haakjes stadium). Toedienen in 200 liter water/ha. Industrie-, consumptie- en zetmeelaardappelen en aardappelrassen met zwakke knolaanleg: 4 liter/ha tot de knolaanleg en, met tussenpozen van 10 – 14 dagen, tot aan het eind van de knolvorming (2 x 3 liter/ha). Toedienen in 200 liter water/ha. Aardappelrassen met een sterke knolaanleg: 10 liter/ha tot aan de knolgroei verdeeld over 2-3 giften met tussenposen van 10-14 dagen. Toedienen in 200 liter water/ha.

Lees meer over YaraVita SOLATREL