Zwavelgebrek (s) wordt erger door

  • Zure gronden
  • Lichte, zanderige gronden (uitspoeling)
  • Laag in organische stof
  • Slecht beluchte gronden (drassige gronden)
  • Gebieden met een lage industriële uitstoot

Zwavel is belangrijk voor

  • Betere gewasontwikkeling
  • Hogere opbrengst

Yara aanbevolen meststoffen voor Zwavel

YaraVita THIOTRAC

YaraVita THIOTRAC

Aardappelen: 5 l/ha, als een bladsteeltjesanalyse een behoefte aangeeft. Bij matig tot ernstige gebreken, deze dosering met een interval van 10-14 dagen herhalen. Hoeveelheid water: 200 l/ha.

Lees meer over YaraVita THIOTRAC