Molybdeengebrek (mo) wordt erger door

  • Zure gronden
  • Lage pH
  • Lage organische stof niveaus

Molybdeen is belangrijk voor

  • Een efficiënt functioneren bij de stofwisseling van nitraat (N) en fosfaat (P)
  • Heeft verder weinig invloed op granen