Kaliumgebrek (k) wordt erger door

  • Zure gronden (lage pH)
  • Zanderige of lichte gronden (uitspoeling)
  • Droge omstandigheden
  • Hoge neerslag (uitspoeling) of intensieve irrigatie
  • Zware kleigronden (illiet)
  • Gronden met een lage K-reserve
  • Magnesiumrijke gronden

Kalium is belangrijk voor

  • Weldadige gezonde groei voor een optimale productie en uitstoeling
  • Hogere graan- en proteïneproductie met een betere kwaliteit