Fosfaatgebrek (p) wordt erger door

  • Zure of erg basische (kalkhoudende) gronden
  • Weinig organische stof
  • Koude of natte omstandigheden
  • Gewassen met slecht ontwikkeld wortelsysteem
  • Gronden met een laag P-gehalte
  • Gronden met een hoge fosfaatcapaciteit

Fosfaat is belangrijk voor

  • Betere gewasopbouw, verbeterde vroege wortelontwikkeling, een hogere opbrengst en een gelijkere afrijping