Kopergebrek (cu) wordt erger door

  • Gronden met veel organische stof
  • Kalkrijke gronden
  • Ontgonnen heidegrond
  • Hoge stikstofgiften

Koper is belangrijk voor

  • Verhoogde vruchtbaarheid (aantal korrels per aar)
  • Betere graankwaliteit