Kopergebrek t.o.v. optimum wordt erger door

  • Gronden met veel organische stof
  • Kalkrijke gronden
  • Ontgonnen heidegrond
  • Hoge stikstofgiften

Koper is belangrijk voor

  • Fotosynthese, enzymprocessen, ligninenproductie
  • Eiwitsynthese