AdBlue® voor diesellocomotieven

AdBlue maakt een vermindering van de stikstofoxidenemissies (NOx) mogelijk in diesellocomotieven die zijn uitgerust met een SCR-systeem. Diverse locomotieffabrikanten, zoals Siemens, Alstom en Bombardier, hebben gekozen voor deze technologie voor hun nieuwe modellen. Sommige spoorwegmaatschappijen hebben al in een vroeg stadium ingespeeld op lokale of nationale regelgeving omtrent NOx-grenswaarden voor treinen en gebruiken reeds nu al AdBlue.

AdBlue verbruik voor locomotieven

  • Het brandstofverbruik is ongeveer 1 liter per kilometer
  • Het AdBlue verbruik is ongeveer 3% tot 5% van dat van diesel, afhankelijk van de snelheid en de weersomstandigheden

Deze berekening is gemaakt voor een trein die 800 km/dag aflegt en ongeveer 400.000 passagiers per jaar vervoert.

Hoe wordt de toevoer van AdBlue georganiseerd? Welke opslagapparatuur is nodig?

Yara kan u helpen met:

  • De bouw van AdBlue tanks of minibulktanks in uw depot, of op een andere locatie in het netwerk waar treinen kunnen worden bijgevuld
  • Bulklevering rechtstreeks op uw locatie, afhankelijk van uw behoeften. Wij kunnen ook een telemetriesysteem installeren dat uw voorraadniveau bewaakt en u in staat stelt om tijdig te bestellen zonder dat u bang hoeft te zijn voor een tekort

Onze expertise als partner die reeds AdBlue levert aan SCR-diesellocomotieven

Ons eigen merk AdBlue, Air1, dat reeds wordt geproduceerd sinds 2004 en wordt geleverd aan locomotieven voor de spoorwegen sinds 2010.

  • Wij zijn de toonaangevende producent van AdBlue in de wereld. Wij leveren aan markten wereldwijd vanuit onze fabrieken in Europa, waaronder onze fabriek in Sluiskil in Nederland, die de grootste productielocatie van AdBlue ter wereld is. Yara is al een toonaangevende speler op de markt sinds 1993 en werkte samen met OEM's aan wat AdBlue vandaag de dag is.

Om verzekerd te zijn van goede prestaties van uw SCR-locomotief, zorgt u ervoor dat u alleen AdBlue gebruikt die uit een betrouwbare bron van niet verontreinigd ureum komt, zoals het merk Air1 van Yara.

  • Yara heeft tevens haar eigen logistieke netwerk speciaal voor AdBlue om de kwaliteit en naleving van AdBlue die we op de markt brengen onder de merknaam Air1 te garanderen. Onze fabrieken en leveringsketen worden regelmatig onderworpen aan inspecties om de kwaliteit van de AdBlue die we verkopen te bewaken.
  • Onze verkoopteams delen hun ervaringen en kennis van AdBlue met spoorwegnetwerkbeheerders om hen te begeleiden in het gebruik van AdBlue.

Hoe wordt AdBlue gebruikt?

AdBlue is een eenvoudig te gebruiken en onschadelijk product, dat wordt opgeslagen in een speciale tank, gescheiden van de dieseltank. Vul deze tank gewoon met AdBlue wanneer u diesel bijvult. Wanneer de locomotief draait, wordt AdBlue in de uitlaatpijp gespoten die de motor verbindt met de SCR-katalysator. Na verwarming door de uitlaatgassen, wordt AdBlue door middel van een chemische reactie omgezet in ammoniak en kooldioxide. Wanneer de uitlaatgassen die stikstofoxiden, ammoniak en CO₂ bevatten, reageren met de katalysator, worden de NOx-moleculen omgezet in stikstof en waterdamp. In plaats van dat schadelijke stikstofoxiden worden uitgestoten, stoot de diesellocomotief stikstof en waterdamp uit, waardoor de vervuiling aanzienlijk wordt verminderd.

Regelgeving

Momenteel zijn er slechts enkele diesellocomotieven in de wereld die zijn uitgerust met een SCR-systeem dat AdBlue nodig heeft. Op Europees niveau wordt momenteel gediscussieerd over het opleggen van grenswaarden voor NOx-emissies voor treinen. Dit is gekoppeld aan een revisie van de NRMM-richtlijn voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (Non-Road Mobile Machinery).

Sommige Europese landen, zoals Zweden, hebben nationale wetgeving die de NOx-emissies beperken. Dit land is met name vooruitstrevend op dit gebied. Het spoorwegnetwerk is verplicht ervoor te zorgen dat alle nieuwe diesellocomotieven zijn uitgerust met een SCR-systeem voor de vermindering van NOx.

Geert Blommaert
Geert Blommaert
Sales Manager Air1 BeLux

Leer meer

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).