Verwerking en opslag van AdBlue®

De opslag en hantering van AdBlue is erg eenvoudig omdat het een onschadelijke en ongevaarlijke vloeistof is.

AdBlue opslaan

AdBlue moet binnen een temperatuurbereik van 0°C en 30°C en buiten direct zonlicht opgeslagen worden. Als het niet gebruikt wordt dan moet het goed afgedicht bewaard worden. AdBlue kan bevriezen bij -11°C, daarom is het van belang dat u een opslaglocatie kiest die niet is blootgesteld aan nog lagere temperaturen. Als AdBlue bevroren is, kan het door ontdooiing terugkeren naar de oorspronkelijke toestand en opnieuw worden gebruikt.

De opslagruimte moet schoon en stofvrij zijn om verontreiniging te voorkomen, met name op het moment dat AdBlue in een voertuig wordt bijgevuld.

Als u AdBlue in een verpakking hebt gekocht, leveren wij de AdBlue in afgedichte verpakkingen. Als u zich aan de opslaginstructies houdt, kan AdBlue tot een jaar lang opgeslagen blijven. Als u AdBlue langer of onder moeilijke omstandigheden wilt opslaan, bijvoorbeeld voor een maaidorser, dan is het beter om eerst de AdBlue af te tappen of om de AdBlue te analyseren om er zeker van te zijn dat de AdBlue op het moment van gebruik binnen de vereiste specificaties is.

AdBlue hanteren

Gebruik geen oude diesel- of olievaten om AdBlue over te brengen naar de tank. Alle niet-specifieke apparatuur kan de AdBlue verontreinigen. Zelfs kleine hoeveelheden brandstof, olie of smeermiddel kunnen uw SCR-systeem beschadigen.

Als u AdBlue bijvult, hoeft u geen beschermende kleding te dragen. Wij adviseren u echter wel handschoenen te dragen om irritatie van een gevoelige huid te vermijden. Lees het veiligheidsinformatieblad over AdBlue wanneer u grote hoeveelheden AdBlue hanteert.

How to handle AdBlue

Geert Blommaert
Geert Blommaert
Sales Manager Air1 BeLux

Wat gebeurt er wanneer ik AdBlue vervang door water of een ureumoplossing, of het systeem uitschakel?

Waarschuwing: water of een ureumoplossing veroorzaakt schade die eenvoudig herkenbaar is, waaronder opeenhoping van calciumafzetting aanwezig in water en ureumoplossing. Geleidelijke verslechtering en verstopping van het SCR-systeem leiden tot dure reparaties, waardoor de efficiëntie wordt verlaagd en tijd verloren gaat. Deze reparaties zullen niet worden gedekt door de garantie van het voertuig als wordt vastgesteld dat de schade werd veroorzaakt door water of een ureumoplossing.

Wat gebeurt er als AdBlue in de dieseltank of diesel in de AdBlue tank wordt bijgevuld?

  • Start de motor niet!
  • Verplaats het voertuig niet!

Het is essentieel dat u de tank aftapt terwijl het voertuig nog op zijn oorspronkelijke plaats staat.

  • Als de motor is gestart, al is het maar kort, gebeurt het volgende:
  • De vloeistof zal het verkeerde systeem instromen met mogelijk dure gevolgen op lange en korte termijn
  • AdBlue is niet compatibel met sommige metalen en materialen, waardoor het leidingwerk en de componenten van het brandstofsysteem geleidelijk zullen verslechteren
  • Diesel zal de katalysator vergiftigen, die duur is om te vervangen (niet door garantie gedekte schade), waardoor stilstand en onderhoudskosten ontstaan

 

Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn AdBlue leverancier betrouwbaar is?

  • Koop uw AdBlue bij een leverancier met een VDA-licentie (VDA is de organisatie van Duitse motorenfabrikanten die het AdBlue handelsmerk in eigendom heeft) 
  • Controleer of uw AdBlue leverancier een kwaliteitsborgingsprocedure gebruikt voor zijn AdBlue leveringen en leveringsketen

Yara is een belangrijke producent van AdBlue uit "hete smelt" van ureum. De AdBlue die wij verkopen onder de merknaam Air1 is een rechtstreeks extract van onze ureumproductie. Wij exploiteren meerdere productielocaties in Europa die alle markten bedienen. Zij zijn ISO-gecertificeerd. Onze fabriek in Sluiskil, Nederland, is de grootste productielocatie van AdBlue ter wereld. AdBlue, geproduceerd en verkocht door Yara, wordt geleverd via een leveringsketen die wij controleren van productie tot vullen op uw locatie of bij de wederverkoper.

Ureumoplossingen van onvoldoende kwaliteit of AdBlue van producenten of wederverkopers die niet continu hun productie-/leveringsketen beoordelen of analyseren, kunnen onzuiverheden bevatten die van invloed zijn op het SCR-systeem van uw vrachtwagen, bus of touringcar, aangezien deze gevoelig is voor verontreinigingen.

Yara is een producent en leverancier waarop u kunt rekenen

Yara is een betrouwbare producent van AdBlue die een strenge controle hanteert tijdens zijn productieprocessen en over zijn leveringsketen, zodat altijd wordt voldaan aan de ISO-normen voor AdBlue. Onze AdBlue wordt geproduceerd onder licentie van de VDA. Onze fabrieken in Sluiskil en Le Havre, die onze markten bedienen, zijn ISO-gecertificeerd. Deze AdBlue wordt wereldwijd verkocht onder de merknaam Air1.

Op verzoek kan Yara analysecertificaten en alle door u gewenste informatie over onze productieprocessen verstrekken.

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).