Hoe wordt AdBlue® gebruikt?

AdBlue is een en onschadelijk product. Er zijn echter enkele duidelijke regels die gevolgd moeten worden bij het gebruik van AdBlue, omdat deze wordt gebruikt met een SCR-katalysator die uitermate gevoelig is voor onzuiverheden.

Het is essentieel om te voorkomen dat de AdBlue verontreinigd raakt, om er zeker van te zijn dat uw SCR-systeem correct werkt, en tevens om hoge reparatiekosten te vermijden. Voor optimale prestaties van uw voertuig (zware bedrijfswagen, trekker, lichte bedrijfswagen, bestelwagen, bus, touringcar, auto, enz.) mag u nooit iets toevoegen aan de AdBlue, want zelfs het toevoegen van water kan de katalysator van uw SCR-systeem beschadigen.

Doen Niet doen
 • Vul altijd AdBlue bij in de AdBlue tank. Zowel het tankpistool als de vuldop zijn duidelijk gemarkeerd
 • Zorg ervoor dat nooit diesel wordt bijgevuld in de AdBlue tank
 • Gebruik alleen AdBlue apparatuur voor het opslaan of bijvullen van AdBlue
 • Houd uw AdBlue apparatuur schoon en vrij van stof en vuil
 • Zorg ervoor dat de afdichtingen van uw AdBlue tank en -container schoon en intact blijven
 • Gebruik gedemineraliseerd water (of AdBlue) voor inwendig reinigen of op druk brengen van AdBlue apparatuur
 • Zorg voor bescherming tegen verkeerd gebruik, door niet te mengen met drinkwater, brandstof, olie of andere vloeistoffen
 • Draag beschermende kleding als u met grote hoeveelheden AdBlue werkt en de kans op morsen bestaat
 • Als u AdBlue op de grond, in een voertuig of op een gelakt oppervlak morst, spoelt u dan grondig af met water
 • Zorg voor bescherming tegen extreme temperaturen. AdBlue bevriest bij een omgevingstemperatuur van -11˚C
 • Als de AdBlue in de opslagcontainer is bevroren, verwarmt u de container voorzichtig om de AdBlue te smelten. AdBlue kan na ontdooiing en terugkeer in de oorspronkelijke toestand opnieuw worden gebruikt
 • Houd uw AdBlue uit direct zonlicht
 • Sla AdBlue op bij omgevingstemperaturen onder 30˚C, aangezien anders het afbraakproces van AdBlue in gang kan worden gezet
 • Koel uw AdBlue container als deze te warm wordt door de afgedichte container te besproeien met water

 

 • Vul geen AdBlue bij in de dieseltank
 • Vul geen diesel bij in de AdBlue tank
 • Vul de AdBlue tank niet met water of enige andere vloeistof
 • Meng AdBlue niet met andere vloeistoffen: het is geen additief
 • Gebruik de AdBlue niet indien deze is verontreinigd met leidingwater of andere stoffen, zoals dieselbrandstof
 • Voorkom dat AdBlue op de grond wordt gemorst. Het oppervlak kan anders glad worden, of het beton of metselwerk kan worden aangetast
 • Laat gemorste AdBlue niet liggen
 • Gebruik uw voertuig niet zonder AdBlue. Het is illegaal om dit te doen en zal leiden tot extra stilstand
 • Gebruik geen andere stoffen dan AdBlue, zoals ureumoplossingen. Hierdoor kan grote schade worden veroorzaakt in het SCR-systeem
 • Stel het systeem niet buiten werking, want anders kan uw garantie komen te vervallen. Bovendien is dit illegaal en kan uw voertuig hierdoor in een soort "noodloopmodus" worden gezet
 • Gebruik geen vuile apparatuur, zoals trechters, kannen of olievaten voor het bijvullen van de AdBlue
 • Sla AdBlue niet op in direct zonlicht

 

Geert Blommaert
Geert Blommaert
Sales Manager Air1 BeLux

Air1 distributeurs

AdBlue distributors

Vind je dichtstbijzijnde AdBlue distributeur hier.

Bekijk meer

Leer meer

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).